top of page

הכסף שלך עושה שינוי בעולם

אנו מנחילים זהות יהודית בקרב תלמידים בישראל ובעולם, הפעילות שלנו מעודדת חיבור מעמיק ושורשי של הדור הבא לערכים עליהם גדלו ואותם אנו מבקשים להעביר. למדני פועלת במישורים רבים, כולל העברת השתלמויות למורים והעצמת מחנכים למען החינוך של ילדי ישראל בארץ ובחו"ל וכל תרומה עבור פעילות העמותה תאפשר לנו לפעול יחד למען הדור הבא, היו שותפים! 

כל תרומה תזכה את התורם באיזכור שמו בספר הזהב של למדני. תרומה של 75,000 שקל ומעלה תזכה את התורם בהקדשת שמו באחת מחוברות הלימוד של למדני.

הסכום המירבי לתרומה בכרטיס אשראי הינו 9,999 ש״ח. תרומה מעל סכום זה ניתן לתרום בהעברה בנקאית.

צילום ממסע תפילה במסגרת תכנית מסע תפילה של למדני
צילום מתוך תכנית מסע תפילה של למדני

אמץ תלמיד

עלות הפעלת תוכנית עבור תלמיד אחד לשנה אחת היא 5,000 ש"ח.

 

לרפואה או לעילוי נשמת.

צילום מתוך תכנית מסע תפילה של למדני

תרומה לכתיבת יחידת לימוד

עלות כתיבת יחידת לימוד של למדני היא 15,000 ש״ח. עלות כתיבת יחידת פיילוט 6,500 ש"ח.

לרפואה או לעילוי נשמת.

צילום ממסע תפילה במסגרת תכנית מסע תפילה של למדני

תרומה לבית מדרש תפילה

כיסוי כלל ההוצאות עבור מפגש אחד ב"בית מדרש תפילה" בירושלים הוא 4,500 ש"ח.

לרפואה או לעילוי נשמת.

צילום מתוך תכנית מסע תפילה של למדני

תרומה לבית מדרש תפילה

כיסוי כלל ההוצאות עבור שנה.

12 מפגשים ב"בית מדרש תפילה" בירושלים -  50,000 ש״ח.

לרפואה או לעילוי נשמת.

השתלמות מורים של למדני בצרפת

תרומה להשתלמויות

עלות סדרת השתלמויות עבור מורה בתפוצות היא 11,000 ש"ח. עלות חודשית 920 ש״ח.

צילום מתוך תכנית מסע תפילה של למדני

תרומה לכתיבת תכנית שנתית

הקדשת כתיבה של תכנית לימוד שנתית. חוברת של 12 יחידות לימוד - 75,000 ש״ח.

לרפואה או לעילוי נשמת.

bank transfer

תרומה באמצעות כרטיס אשראי

תרומה חד פעמית או תרומה בהוראת קבע
הליך הסליקה מאובטח בתקן ה-PCI

תרומה באמצעות העברה בנקאית

תרומה לעמותת ניצנים,
בנק מזרחי טפחות (20), סניף 473
חשבון 469734
לקבלה על תרומתכם, אנא שילחו אימייל ל-  info@hatashtit.co.il

כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

bottom of page