top of page
תכנית מסע תפילה של למדני
"החינוך הנכון בגיל הצעיר הוא ההכנה והיסוד לקראת התקופה השניה גיל ההתבגרות, השנים המעצבים דמותו וקובעים את דפוסי החיים רוחניים שלו לכל ימי החיים"
 האדמו"ר מסלונים ב"נתיבי החינוך" עמ´ יב
תכנית מסע תפילה של למדני

רקע להקמת ״למדני״

אתגרי הזמן איתגרו את המחנכים מימים ימימה. אולם העידן הפוסט מודרני טילטל לגמרי את עולם החינוך. עידן זה מציף דילמות חינוכיות וזהותיות רבות, ולעיתים,  המחנכים מתקשים לתת מענה רלוונטי ומספק.

במקביל,  הצורך של הצעירים להגדיר מחדש את זהותם והשתייכותם יכול להוות הזדמנות למחנכים ללוות אותם במהלך זה.

ארגון 'למדני' אשר הוקם בשנת 2010 על ידי מרקו שליאכטר, מבקש לחבר את הדור הצעיר אל המקורות והשורשים שלו, למסורת  ולתרבות היהודית באמצעות כתיבת תכניות לימודים הוליסטיות שיתואמו, יחד עם צוותי ההוראה, לצרכים הייחודיים של תלמידיהם.

מודל "למדני" 

בתי ספר יהודים רבים מקציבים שעות ללימודי יהדות ובמסגרתם מלמדים תכניות ותכנים שונים בכל בית ספר.

צוות למדני מציע לבנות עם צוותי ההוראה תכנית לימודים שלמה ומפורטת שתנצל את מכלול השעות שקיים ובו תעביר התכנים הרצויים ותביא להשגת תהליכים שנתיים.

בניית תכנית לימודים כזו, מפורטת והדרגתית, תאפשר ללמד את התכנים ברצף מסוים ותמנע חזרה על אותם תכנים בכל שנה. תכנית לימודים מעין זו תגביר את המוטיבציה בתלמידים ותתרום רבות להעמקת הידע שלהם.

כמו כן, הגישה החינוכית והפדגוגית המתקדמת של צוות למדני מאפשרת למורים להתאים את חומרי הלימוד לתלמידים של היום, שהם תוצר של חברה פוסט מודרנית

הנעה בתנועה מתמדת. לצד תכניות הלימוד, צוות למדני מציע לכל צוותי הוראה תמיכה וליווי ייחודיים המותאמים לו.

 תכנית מסע תפילה של למדני

מה מציע צוות למדני ?

צוות למדני מורכב ממומחים בתחום החינוך היהודי בתפוצות, ומובל ע"י מרקו שליאכטר מומחה לתהליכים בתחום החינוך היהודי בעולם מטעם הסוכנות היהודית במשך שנים רבות

תכניות לימודים

ספירליות המאפשרות למידת אותם נושאים בדרכים שונות במהלך 12 שנות לימוד 

בתהליכי הלמידה

ניתנת תשומת לב לא רק לידע הנקלט אלא גם לאישיותו  ולמיומנויות הנרכשות אצל

התלמיד במשך השנים

טיפוח למידה רגשית חברתית הדורשת ביטוי עצמי וחשיבה ביקורתית

בנית תכניות

לימודים בעלות מתודות חדשניות בשותפות מלאה עם הצוות החינוכי

בביה"ס

שילוב תכנים מן המקורות התנ"כיים, תלמודיים וסיפורים מן המסורת היהודית

בנית תכניות לימודים מודולריות מותאמות לצרכי ביה"ס

בנית תכניות

מותאמות למספר שעות ההוראה של כל בית ספר ובהתאם ל"אני מאמין" הבית ספרי

יצירת אחידות ע"י "יסוד מארגן" (נושא מרכזי) הנלמד לאורך השנה

צילום מסע תפילה במסגרת תכנית מסע תפילה של למדני

ייחודיות שיטת למדני

חשיפת התלמיד לדילמות ערכיות מורכבות בהן ילמד להבחין בין הערכים השונים (שלעיתים אף מתנגשים) המסייעים בבניית סולם ערכים אישי

הכשרה, ליווי והעצמת צוות המורים בדרכים שונות ומגוונות

‏יצירת ״מקום״ לכל תלמיד/ה שיאפשר לו/לה לקחת חלק בשיח הבין דורי של 

מקורות היהדות בעולם

יכולת פיתוח קריאה אנליטית של המקורות ודרכי התמודדות עם תפיסת העולם העולה מהם

השיעורים הינם במתכנת אינטראקטיבית פעילה, המשלבת לימוד מקורות, סיפורים, דילמות, סרטים ושאלות חשיבה

תהליך חינוכי וזהותי המגביר את  תחושת השייכות, מעורבות ומחויבות לעם היהודי ולישראל

התלמיד/ה ניצב/ת במרכז החשיבה החינוכית- פדגוגית ועל כן, בחירת נושאי הלימוד, סדרם ודרך הגשתם יהיו מותאמים

בבניית תכניות לימודים ספירליות - 12 שנתיות

הצוות של למדני

Lamdeni Team
bottom of page