top of page
מסע למדבר במסגרת תכנית מסע תפילה שמפעילה למדני

למדני
חינוך יהודי בארץ ובתפוצות

תכניות לימוד ספירליות להוראת יהדות בבתי ספר

תכניות לימוד להוראת יהדות

למדני נותנת מענה לאתגרים חינוכיים הניצבים בפני בתי הספר היהודים בישראל וברחבי העולם בעידן הנוכחי. צוות למדני פועל ליצירת מענים ייחודיים הכוללים כתיבת תכניות לימודים לבתי הספר, הכשרת מורים, השתלמויות וליווי פדגוגי לאורך השנה. גולת הכותרת של למדני היא כתיבת תכניות לימוד ספירליות, וכן כתיבת פרויקטים בעלי היקף קטן יותר.

צוות למדני מורכב מרבנים, מחנכים, מרצים ואנשי חינוך אשר לכולם ניסיון והכרות עם השטח.

לאורך השנים פעלנו במספר מוקדים ברחבי העולם, בהם: טורקיה, צרפת, שווייץ ובישראל. התוכניות השונות השפיעו על עשרות מורים ומאות תלמידים ברחבי הארץ והעולם.  

למדני - תכניות לימוד ספירליות

התכניות שלנו

תוכנית הליווי מהווה מכלול חינוכי הוליסטי המסייעת לצוות בית הספר בהשגת היעדים השונים הנקבעים מראש בשיתוף ובתיאום עם צוות בית הספר.

הכשרות, השתלמויות והעצמת מורים

בית ספר ״אור תורה״, טולוז

“ אנו זוכרים לטובה את ההשתלמויות הקודמות שלמדני העביר לצוות שלנו .
הן היו מאוד יעילות הן לצוות והן עבור התלמידים שלנו....

מתוך היכרות עם השטח, והבנה שישנם נושאים בלימודי היהדות המלווים את התלמידים בכל שנה במהלך שנות הלימוד,

למדני מציעה לבנות תכניות ספירליות "מדורגות" לאורך כל שנות הלימוד. תכניות ספירליות אלו מאפשרות לצוות ההוראה

להעמיק ולהרחיב בנושאים בהתאם לרמת התלמידים וכן למנוע חזרות על אותם תכנים לאורך השנים.

ליחידות נוספות לדוגמא ניתן ליצור קשר

יחידות הוראה

למדני - יחידת לימוד לדוגמה בנושא חג חנוכה והשלום

חג חנוכה והשלום  כיתה יא׳

 

היהדות אינה רק פילוסופיה אלא גם אורח חיים מעשיים. מסיבה זאת חז״ל נדרשו רבות לפסוק הלכות מעשיות כדי להדריך אותנו ביום יום.
לעיתים, הם קבעו סדרי עדיפות וקדימויות כשנדרשו לפסוק במצבים של דילמה בין שתי מצוות או שני ערכים מתנגשים.

ביחידה זו נעסוק בדילמה הלכתית משמעותית: נרות שבת או נרות חנוכה – מה קודם למה?

למדני - יחידת לימוד לדוגמה בנושא כוחו של המדבר

כוחו של המדבר  כיתה ח׳ שיעור 2

 

למה התורה ניתנה במדבר?

ולמה התורה לא ניתנה במקום סמלי בתוך ארץ ישראל?

הרי התורה לעם ישראל. היה ראוי יותר שהתורה תינתן במקום שיישאר קדוש לדורות, בתאריך ידוע ושנוכל לחגוג שנה בשנה את האירוע המכונן הזה.

ביחידה זו ננסה להבין מה המסר של מתן תורה באופי הזה

ומה מקומו הייחודי של המדבר?

הצוות של למדני

bottom of page